• بلبرینگ,بلبرینگ اصلی,فروشنده بلبرینگ,عرضه بلبرینگ,بورس بلبرینگ,سایت بلبرینگ,بلبرینگ skf,بلبرینگ اصلی ژاپن,بلبرینگ آلمان,بورس عرضه انواع بلبرینگبلبرینگ,بلبرینگ اصلی,فروشنده بلبرینگ,عرضه بلبرینگ,بورس بلبرینگ,سایت بلبرینگ,بلبرینگ skf,بلبرینگ اصلی ژاپن,بلبرینگ آلمان,بورس عرضه انواع بلبرینگ
  • html5 sliderبلبرینگ,بلبرینگ اصلی,فروشنده بلبرینگ,عرضه بلبرینگ,بورس بلبرینگ,سایت بلبرینگ,بلبرینگ skf,بلبرینگ اصلی ژاپن,بلبرینگ آلمان,بورس عرضه انواع بلبرینگ
  • بلبرینگ,بلبرینگ اصلی,فروشنده بلبرینگ,عرضه بلبرینگ,بورس بلبرینگ,سایت بلبرینگ,بلبرینگ skf,بلبرینگ اصلی ژاپن,بلبرینگ آلمان,بورس عرضه انواع بلبرینگبلبرینگ,بلبرینگ اصلی,فروشنده بلبرینگ,عرضه بلبرینگ,بورس بلبرینگ,سایت بلبرینگ,بلبرینگ skf,بلبرینگ اصلی ژاپن,بلبرینگ آلمان,بورس عرضه انواع بلبرینگ
wordpress slider by WOWSlider.com v7.7

 رولبرینگ های استوانه ای

رولبرینگ های استوانه ای در طرح ها، سری های ابعادی و اندازه های مختلف تولید می شوند. رولبرینگ های یک و دوردیفه بدون قفسه مجموعه تولیدات استاندارد را کامل می کنند. بیرینگ های قفسه دار می توانند بار شعاعی زیادی تحمل کرده و در سرعت های بالا کار کنند. بیرینگ های بدون قفسه برای بار بسیار سنگین در سرعت های متوسط مناسب هستند.

رولبرینگ های استوانه ای یک ردیفه

NUطرح

رینگ خارجی بیرینگ های این طرح دارای دو لبه می باشد و رینگ داخلی آنها بدون لبه است. در این طرح جابجایی محوری شفت نسبت به نشیمنگاه از هر دو جهت امکان پذیر است.

Nطرح

رینگ داخلی بیرینگ های این طرح دارای دو لبه می باشد و رینگ خارجی آنها بدون لبه است. در این طرح جابجایی محوری شفت نسبت به نشیمنگاه از هر دو جهت امکان پذیر است.

NJطرح

رینگ خارجی بیرینگ های این طرح دارای دو لبه می باشد و رینگ داخلی آنها دارای یک لبه است. این بیرینگ ها می توانند شفت را از یک جهت محوری مهار کنند.

NUPطرح

رینگ خارجی و داخلی بیرینگ های این طرح دارای دو لبه می باشد که یکی از لبه های رینگ داخلی آنها قابل جداشدن است. این بیرینگ ها را می توان به عنوان بیرینگ ثابت برای مهار محوری شفت از هر دو جهت بکار برد.

 

 

بلبرینگ,بلبرینگ اصلی,فروشنده بلبرینگ,عرضه بلبرینگ,بورس بلبرینگ,سایت بلبرینگ,بلبرینگ skf,بلبرینگ اصلی ژاپن,بلبرینگ آلمان,بورس عرضه انواع بلبرینگ